ACID BUFFERING AGENT
AND PRESERCATIVE

ProjectCountryNet Weight DRUM/BAGFunctional
Citric Acid กรดมะนาว ซันไชน์ ,
ตราเพชร
ไทย25 KG./BAGกรดมะนาว
Malic Acid (FUSO)ญี่ปุ่น25 KG./BAGกรดแอปเปิ้ล
PHAจีน25 KG./BAGใช้สำหรับปรับค่า pH ของอาหาร ทำให้คุณภาพอาหาร
คงตัวและได้มาตรฐาน และต้านออกซิเดชัน (antioxidant)
Lactic Acidจีน25 KG./BAGกรดแลคติค ปรับความเป็นกรดในอาหาร มักใช้ในนมเปรี้ยว
Sodium Citrateจีน25 KG./BAGเกลือปรับความเป็นกรด ปรับค่า pH ของอาหารให้มีความเป็นกรด
ใช้ในวัน แยม และขนมต่างๆ รวมทั้ง ไอศกรีม น้ำอัดลม นมผง ไวน์
ชีส เครื่องดื่มชูกำลัง
Potassium Chlorideจีน25 KG./BAGแร่ธาตุที่จำเป็นต่อระบบต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะ
การทำงานของหัวใจ ใช้ในเครื่องดื่มเกลือแร่
Potassium Citrateจีน25 KG./BAGสารควบคุมความเป็นกรด อิมัลซิไฟเออร์ และใช้เป็นวัตถุกันเสีย
ในอาหาร ผลิตภัณฑ์จากปลา ไซรัป นมพาสเจอไรซ์ ชีส ซีเรียล
ผักแปรรูป ลูกอม พาสต้า ซอสถั่วเหลือง เบเกอรี่  เครื่องปรุงรส
ซุป ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป
Sodium benzoate Purox
(กระสอบแบบมัน ตัวหนังสือสีส้ม)
Holland25 KG./BAGใช้เพื่อการถนอมอาหารโดยใช้เป็นวัตถุกันเสียใช้ได้ดีกับ
อาหารที่เป็นกรด (acid food) หรืออาหารปรับกรด (acidified food)
กันเชื้อ 95% ใช้ยืดอายุ 7 วัน สำหรับของที่ผลิตผ่าน Pasteurized
มีอายุการเก็บไม่เกิน 9 เดือน
Sodium benzoate Purux
(กระสอบตัวหนังสือสีส้ม)      
Holland25 KG./BAGใช้เพื่อการถนอมอาหารโดยใช้เป็นวัตถุกันเสีย
ใช้ได้ดีกับอาหารที่เป็นกรด (acid food) หรืออาหารปรับกรด (acidified food)
กันเชื้อ 95% ใช้ยืดอายุ 10 วัน สำหรับของที่ผลิตผ่านPasteurized
มีอายุการเก็บไม่เกิน 12 เดือน
Sodium benzoate Purass
(กระสอบตัวหนังสือสีส้ม)      
Holland25 KG./BAGใช้เพื่อการถนอมอาหารโดยใช้เป็นวัตถุกันเสีย
ใช้ได้ดีกับอาหารที่เป็นกรด (acid food) หรืออาหารปรับกรด (acidified food)
กันเชื้อ 95% ใช้ยืดอายุ 30 วัน สำหรับของที่ผลิตผ่าน
Pasteurized  มีอายุการเก็บไม่เกิน 24 เดือน
Potassium Sorbateจีน25 KG./BAGสารกันบูด ยับยั้งการเจริญของราและยีสต์
Sodium propionateแคนาดา25 KG./BAGใช้เป็นสารกันเสียในอาหาร ป้องกันเชื้อรา
ในอาหารได้อย่างดีเช่น ขนมปัง แครกเกอร์ และเบเกอรี่ต่างๆ
Calcium propionate (Canada, US)แคนาดา25 KG./BAGเกลือแคลเซียมของกรดโพรพิโอนิก ทำหน้าที่เป็นสารกันเสีย
ป้องกันราขาว/ดำ จากอากาศภายนอก

OTHER PRODUCT