คีโต (kito-friendly) กับ ไขมันดี (Healthy fat) เทรนรักสุขภาพแบบไม่ต้องกลัวไขมัน

ไขมันดี (healthy fat) ผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพไม่ได้กลัวไขมันอีกต่อไป แต่เน้นเลือกรับประทานไขมันดีมีคุณภาพ โดยมีกลุ่มผู้รับประทานอาหารแบบคีโตที่เน้นไขมันเป็นหลักมีจำนวนมากขึ้น ทำให้มีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้รับประทานคีโต (kito-friendly) มากขึ้นด้วย โดยเลือกรับประทานไขมันดีและมีคุณภาพ ทำให้มีคำถามว่าแล้วไขมันดีคือไขมันอะไรนั้น ผู้บริโภคเริ่มยอบรับว่า omega-3, DHA และ EPA เป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพจนต้องไปหาซื้ออาหารเสริมในกลุ่มนี้มารับประทานเพื่อเสริมสุขภาพ

อาหารสำหรับผู้รับประทานอาหารแบบคีโตหรือ keto-friendly food เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่อุดมไปด้วยไขมันดี เช่น น้ำมันจากอะโวคาโด้ ถั่วพีแคน และแมคาดิเมีย รวมถึง Medium chain triglycerides (MCT) ซึ่งเป็นไขมันที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าว โดย MCT นอกจากเป็นแหล่งพลังงานให้ร่างกายแล้วยังช่วยบำรุงสมองช่วยเรื่องการจดจำอีกด้วย MCT เป็นส่วนผสมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ติดป้าย kito-friendly หลายผลิตภัณฑ์ทั้งเนยเทียมและเครื่องดื่ม

ตั้งแต่ปีที่แล้วประเทศไทยได้ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีไขมันทรานส์ ซึ่งในปี 2023 ทุกประเทศทั่วโลกจะยกเลิกการใช้ไขมันทรานส์
ไขมันทรานส์มักจะพบในมาการีนหรือผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ ในต่างประเทศมีการพัฒนาเจียบัตเตอร์จากน้ำมันเมล็ดเจียเพื่อมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเบเกอร์รี่ สำหรับในประเทศไทยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาการีนจากน้ำมันรำข้าว โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันให้อยู่ในรูปของออร์แกโนเจล (Organogel) ซึ่งเป็นวิธีการดัดแปลงโครงสร้างของน้ำมันเพื่อให้สามารถคงตัวอยู่ในรูปของกึ่งแข็งกึ่งเหลวให้เหมาะกับการทาปาด หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตเบเกอร์รี่ โดยเติม active ingredient บางตัวและใช้การแช่แข็งเพื่อช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัส สุดท้ายได้มาการีนจากน้ำมันรำข้าวที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเทียบเท่ามาการีนทางการค้าคือคงตัวในอุณหภูมิห้องได้ ทาปาดได้ และนำไปผลิตเบเกอร์รี่ได้ แต่ไม่มีไขมันทรานส์ แถมยังช่วยส่งเสริมสุขภาพจาก Oryzanol ในน้ำมันรำข้าวอีกด้วย

ที่มา : http://www.eighteggs.com